maandag 28 januari 2019

Deel 2 "Geheim minnaarschap maar niet stiekem.plaatsen in en groter kader ..
Deel 2. Geheim minnaarschap mar niet stiekem. In een groter verband kunnen zien  Het plaatsen van Geheim minnaarschap in een groter verband

Als we het geheim minnaarschap in een breder perspectief plaatsen, kunnen we het beter bespreekbaar maken met de dierbaren om ons heen en juist specifiek met onze eigen partners.


In Deel 1. Geheim minnaarschap maar niet stiekem  pleitte Anneke Wittermans specifiek om juist de diaoog aan te gaan met de vaste partner. Dan kun je samen overeenstemmen hoe je er beide mee om wilt gaan.
Dat uitgerekend iemand waarmee wordt ‘samengewoond’ het niet mag weten dat er ‘vertier buiten de deur’ gevonden wordt, is een vertrouwensbreuk, die schade, argwaan, onrust en afkeuring brengt. De wereld hoeft niet te weten dat het vrijen met de partner niet werkt, maar je eigen partner het vertrouwen geven dat hij of zij de eerste is die zal weten als je je vertier elders gaat zoeken, is een geschenk in respect en liefde dat je elkaar gunt. Het vergt alle moed en alle liefde die je in je  hebt om dit te vertellen. Bzzzzzbzzzzz 
over natuurlijke uitwisseling van ENERGIEËN Bzzzzzz tussen man en vrouw


Elk mens heeft seksuele levensenergie nodig. Deze bzzzt energieën horen vrij te stromen. Levens-energiën stromen tussen mensen wanneer het samenzijn goed doet. Deze bzzzz energieën stromen eenvoudiger bij een vreemde dan met je eigen partner thuis. Het kan je overkomen in de trein, op de fiets, bij een wandeling, samen sporten of in een vergadering. Het maakt je dag goed.
Om een helder beeld te scheppen gebruik ik hieronder de standaard typering man en vrouw. Maar het proces is op alle hedendaagse relaties van toepassing
Lex heeft een nieuwe secretaresse op zijn werk. Hij ontdekt dat Maartje een leuke vrouw is waarmee hij goed kan samen werken. Het is prettig om in haar buurt te zijn. Maartje denkt met Lex mee, komt met zaken die hij vergeten was en schenkt hem een lekker kopje koffie. Zij is nieuwsgierig naar zijn verhalen en bewondert zijn kennis van zaken.
Lex komt voldaan thuis van een dag werken met Maartje. De hele dag zijn er energieën van Lex en Maartje aan het zoemen. Zij hebben in een goed samenwerkingsverband met elkaar prettige bzzzzz energieën uitgewisseld. Lex heeft lekker veel bzzzzz van Maartje ontvangen en is vervuld, heeft daardoor niet specifiek behoefte aan meer bzzz energie. Vrouw lief, Christien heeft de hele dag thuis met de kinderen en in het huishouden gesjouwd, is moe en is uitgeblust. Zij heeft behoefte aan een verzetje en aan aandacht. Christien hoort hem de deur openen en ‘ruikt direct’ het goede gezelschap waar manlief in verkeerd heeft. Met haar vermoeide blik vat zij dat direct geërgerd en verkeert op. Zij foetert hem uit voor het een of het ander. Lex trekt zich in zijn eigen goede doen terug, nog nagenietend en niet van plan zijn goede bui te laten tanen en Christien is lichtelijk ontdaan. De volgende dag is Maartje nog leuker. Op het werk wordt met nog meer vaart levensenergie uitgewisseld, nog meer bzzz. Dat gaat naar meer smaken. Christien krijgt alleen bezoek van de melkman, ontvangt slechts een beetje bzzz…. Zij voelt een gemis en mede door haar honger aan bzzz levensenergie, is zij ook nog wrevelig naar haar partner, die zij zo onbewust van haar afduwt. Zij wacht haar partner op met ‘een koekenpan humeur’ en hij is zich van geen kwaad bewust. Als dit proces voortschrijdt en Christien vermoeit raakt en ontevreden en Lex juist zich uitstekend vermaakt op zijn werk, kan een kloof ontstaan. Voor Lex is het niet fijn om thuis te komen, vermijden dus en extra genieten waar het wel lekker stroomt en bzzzt. Christien is niet in goeden doen en voelt zich buitengesloten van zijn goede bui. Van het een komt het ander, overwerken, uitje…

 Hoe dit te voorkomen, want dit overkomt zowel mannen als vrouwen natuurlijk. Het is toch fantastisch als mensen fijn kunnen samen werken en het lekker loopt. De kunst is zowel genieten van de bzzz en toch extra aandacht over houden voor de partner als je thuiskomt en je partner expliciet waarderen. Dat vraagt discipline en een beetje bzzz bewust bewaren voor thuis. Op tijd vertellen aan je partner, dat je lekker werkt en veel bzzzt hebt ontvangen, goede samenwerking geniet. Tegelijkertijd laat weten dat je partner voor jouw nummer 1 is. Het is ook van belang om niet gelijk bzzz ervaring te vertalen naar verliefd zijn. (en de verwachting te krijgen naar het consumeren van de liefde). Wat is het fijn als beide partners bewust zijn, dat dit transport van liefdes energieën normaal is. Het beseffen dat deze energie vrij stroomt, rijk is. Het vraagt zelfbeheersing en zorg dragen, dat het niet ten koste gaat van de partner waar je je leven mee wilt delen. 


ALFA mannen en ALFA vrouwen

Verbazend hoeveel zaad een boom heeft. Neem een beuk, of eik, miljoenen zaden per jaar. Slechts één boom kan staan en wel honderd jaren op één plaats. Als je van de mooiste en beste zaadjes een nieuw ras kan maken of met de juiste kruisingen levert dat mooie resultaten.
Zo zijn er bij de mensen, mannen en vrouwen, die uitsteken boven het gemiddelde in hun schoonheid of talent. Zij met de X factor, die menig harten doen smelten en mensen doen bewonderen met hun veelzijdige talenten. Het mooiste, liefste, sexy meisje van de klas, of de slimste”, sterkste of wijze charmante jongeheer. Zij worden altijd door meer mensen begeerd. Voor zoogdieren geldt vaak, dat vrouwtjes en nakomelingen apart van de mannen een kudde vormen. De stieren of bokken leven solitair of in bendes. Vaak is er slechts een bok of stier die het recht wint. De alfa bok dekt de hele kudde. Spijtig voor de andere mannetjes, maar misschien komen zij een volgend jaar aan bod. Bij de herten is het wel zo dat de bok van vorig jaar zijn ‘kruit’ heeft verschoten en vaak het jaar erop zich minder toont als de prins van het woud. De bokken burlen en vechten om op die heilige plaats te kunnen staan, waar de aardekracht en hemelenergie versterkt zijn. Op deze plaats, straalt hij als de prins van het woud. Met Diadans oefenen we in een herten dans om de voedende plaats te vinden. heeft een man deze plek gevonden, wil elke man op die plaatst staan waar zijn energie versterkt wordt. Want dat maakt indruk op de dames. Voor onze melk heeft de boer veel koeien nodig, die drachtig zijn geweest. Bijna elk jaar baart de koe een kalf zodat de melkproductie doorgaat. Ook hier geldt: de meeste stierenkalfjes zijn na vetmesting direct gedoemd tot de slacht. Alleen het beste mannetje wordt volwassen en gehouden voor zijn zaad.Ja, de alfa man of vrouw wordt mikpunt van meerdere harten en ogen. Zij moeten zich maar verhouden en niemand kwetsen met hun keuzes. Ben jij samen met een alfa man of alfa vrouw dan ben je zogezegd gezegend met voorspoed voor je kroost en huis en haard. Het kan wel zijn, dat deze charmante getalenteerde mensen zich breed en intens inzetten in de wereld. Het zullen niet standaard mannen of vrouwen zijn, die lekker thuis zijn en op de bank zitten. Deze zeer aantrekkelijke geesten zal je vaak mogen delen met de wereld en soms zelf met meerder partners. Dat is voor sommige mensen goed te doen. Ben je van nature een jaloers type, een Hera (echtgenote van Zeus ) dan kan je dit niet goed verdragen, dan vreet het je van binnen op, dan kies je vanzelfsprekend niet een alfa man of vrouw als partner. 

Anneke WittermansAnneke Wittermans (1957) is ondernemend, origineel, levenslustig en bewogen. Sinds 1981 traint en coacht zij mensen in welzijn. Door haar frisse kijk en intuïtie geeft zij speels, essentiële levensvraagstukken vorm, zodat deze bespreekbaar kunnen worden. Meer info www.beweegreden.org en agenda ook van lezingen  en video’s

https://youtu.be/6VJy_h93Alo
 

Deel 1 "Geheim minnaarschap maar niet stiekem" MG 3642


Deel 1: Geheim minnaarschap maar niet stiekemVerwarmd worden door oprechte aandacht  van een ander

We verlangen allen naar levendige vitaliserende inspirerende vriendschappen. Wat is het fijn om verwarmd te worden door de oprechte aandacht en betrokkenheid van een medemens. Ik voel me in mijn element als het hart klopt, fijne mensen om me heen zijn en wanneer ik me bevind in spannende en verrassende ontmoetingen. Een verkering groeit als we elkaar vaak ontmoeten en het samenwerken een feest is. Er is een wederzijdse klik van verstandshouding, humor en levensenergie. Zien we elkaar dikwijls dan bouwt zich een relatie op, gegrondvest op alle goede momenten waarin we elkaar zien, bevestigen, uitdagen, verrassen, verwennen en ons gezien weten in de ander. We dragen elkaar in het hart en waarderen de kwaliteiten van elkaar. Beginnenderelaties zijn vitaliserend en verrassend.

Ontmoeten
Weerkaatsende twinkels in ogen
voortplantende inspiratie
verlichtende humor
erkende aandacht
getuige zijn van leven
wakker van zinnen
het hartevuur aansteken
elkaars vlammetje bewaren
zinvol samen zijn

 Anneke 2019

Vertrouwd  lang samen zijn en samen gewoon zijn

Voor lange-termijn-relaties is er de spanningsboog tussen het vertrouwde samen zijn, elkaar gewoon zijn en om te gaan met de ander zijn gewoontes waarin ik niet floreer.  Het vraagt rekening te houden met de
wederzijdse balans. De wederzijdse ongemakken kunnen niet allemaal verholpen worden, we weten wat we aan elkaar hebben en wat schijnbaar niet kan. In het begin proberen we elkaar een pietsie naar eigen wens om te sleutelen, wat resulteert in ruzie, onbegrip of in het accepteren of soms inslikken van wat niet past. In het verloop van tijd ontstaat er van de één een ‘aanpassing’, of anders in een compensatie van het een en ander. Als ik me niet tijdig uitspreek en ik niet ‘moeilijk wil doen’ over de ongemakken die er toch tussen zitten ontstaat er een grijs gebied.

Als we minder alert zijn en niet vechten voor wederzijdse band

Zodra dat grijs gebied der gewoontes ons terughoudt in vitale ontmoetingsgeest, waar we beide regelmatig en onuitgesproken water bij de wijn doen, verwijderen we ons van elkaar. Dan kan het zijn dat we ons minder gezien, gecharmeerd, verwarmd in elkaars aandacht voelen. We zijn bij elkaar juist om ons gezien te weten in die vitaliserende en verrassende energie. Voor ik het weet, vergeet ik zelf die slingers op te hangen en elkaar te inspireren en tijd te maken om echt te horen wat er in de ander leeft. Probeer ik het bevestigende levendige en verrassende element voor elkaar te krijgen, dan krijg ik de relatie VOOR ELKAAR. Brengt dit grijze gebied verwijdering, onhoorbare ongenoegens, roestige verwijten en onmacht, dan probeer ik maar ‘tevreden’ te zijn met minder. Ik denk inwendig ‘ik voel me niet gezien’. Het grijze gebied wordt groter en de relatie mistig. Ditm is een voedingsbodem voor een ontmoeting elders.

Geheim minnaarschap kan in een mensenleven een draaipunt zijn

Een levendige ontmoeting kan van grote waarde zijn voor alle betrokkenen. Het brengt iemand terug naar een kloppend hart, maakt de natuurlijke stroom van vriendschap en genegenheid wakker. Het is een keerpunt, een kantelpunt, het geeft aanleiding tot erkenning dat in de huidige relatie iets niet aan bod kon komen. Nu pas weet je wat je miste in de gewone trouwe vaste relatie. Een vonk van leven, oprechte interesse, dat was al een tijdje niet aan bod gekomen. De drukte en het wederzijds mededogen en begrip dat het niet altijd een feestje hoeft te zijn, had ons doen indutten.

Wanneer mijn hart klopt en ik opleef na een ontmoeting, hoop ik dat ik de moed heb metmijn partner te spreken.

Juist nu is het van het grootste belang in gesprek te komen met je partner en uiting van liefde en respect aan je partner te geven. “Ik heb een ontmoeting gehad en dat was gezellig ik voelde me gezien en gehoord. Dat doet me deugd. Tegelijkertijd wil ik onderzoeken hoe dat nu bij ons is. Ik moet bekennen, ik heb je gemist.  Waarom stiekem de grootste breuk geeft.

Als ik het stiekem wens te doen met het idee ‘ik doe niets fout’
of ‘het is alleen maar platonisch’, sluit ik mijn partner uit van de draai die ik maak. Deze heeft wel vermoedens, wordt achterdochtig en terughoudend. In plaats van wederzijds erkenning en respect en een mogelijke groeispurt om elkaar wederzijds opnieuw te erkennen in de waarde die de relatie wel heeft, wordt er gemopperd en ontweken. Dit doet zeker geen recht aan de bestaande relatie. Geheim minnaarschap maar niet stiekem kan in een mensenleven van grote betekenis zijn. Het is het moment waarop beide opnieuw kunnen kiezen, tonen en erkennen waarom je voor elkaar dierbaar bent.


Het verzwijgen treft juist de mensen waar je van houdt.

Kies ik voor stiekem, meestal om de ander te ontzien van de confronterende waarheid, dan kan ik de ander  waarschijnlijk niet vinden in de mist van leugens, onbegrip en verwijten. Dit doet afbreuk aan de waardevolle verbinding waar ik tot dan toe in geloofd heb. Dat uitgerekend iemand waarmee wordt ‘samengewoond’ het niet mag weten dat er ‘vertier buiten de deur’ gevonden wordt, is een vertrouwensbreuk, die schade, argwaan, onrust en afkeuring brengt. De wereld hoeft niet te weten dat het vrijen met de partner niet werkt, maar je eigen partner het vertrouwen geven dat hij of zij de eerste is die zal weten als je je vertier elders gaat zoeken, is een geschenk in respect en liefde dat je elkaar gunt. Het vergt alle moed en alle liefde die je
in je hebt om dit te vertellen.


Wat is het verschil tussen geheim en stiekem

Intimiteit is kostbaar. Juist omdat vrijen, behoort tot een privé stuk van ons leven, uiten we ons vaak niet in onze omgeving over het wel en wee van ons seksuele leven. Het is zelfs niet eenvoudig om met je partner te spreken als je je ongemakkelijk voelt bij intimiteit en bij mensen die geen vaste partner
hebben kan de vraag confronterend zijn. Geheim betekent niet stiekem, maar eerder verborgen. Soms mondt de gedeelde levensvreugde uit in een liefdesrelatie; platonisch, erotisch of seksueel van aard. Niet de hele goegemeente hoeft het fijne te weten over mijn leven. Zeker als ik een verantwoordelijke functie bekleed en een buitenechtelijke relatie mijn geloofwaardigheid in de buitenwereld ondermijnt. Bovendien rust er dan ook een taboe op de ander, dat deze schijnbaar ergens niet in voldoet. Daarom is het beter om privacy te houden rondom onze escapades. Bij stiekem weet de vaste partner het niet en kan daardoor niet zelf ook een besluit nemen of zij /hij hiermee wil leven.

Vaak kunnen vrouwen zich niet goed openen of vrijen als hun lichaam een tastbaar vermoeden heeft van een andere vrouw. Wat dan weer extra verwijdering kan geven.Hera** ‘s Ontzet
Mijn geliefde bezitten,
dat kan ik niet
Bezet houden van een leven,
dat wil ik niet
het liefst wil ik je houden
Mijn hart krimpt
ongezien, ongehoord en
onbekommerd dwaal ik
mijn vleugelslag ontbreekt me
in de reflecterende scherven van gister
vraag ik me
Hoe kan ik in jouw toekomst verschijnen
nu de scherpe punten
het licht breken en
mijn beeld in jou
                zal verdwijnen?
           schijnbaar verscholen
         in duizenden gedachten
                                                     kan ik mijn rust niet vinden
                                                                                            Anneke Wittermans 2019

**Hera is jaloerse
echtgenote van Zeus, die altijd overal meisjes schaakte


Anneke Wittermans
Sinds 1981 dans ik, breng mensen fysiek en mentaal in beweging, stel vragen achter de vragen, ontdek dansend woorden en begrippen, die nieuwe leefruimte bieden. Van het lichaam leer ik, wat waar is. In 2012  kwam het boek Vrijgeven, vieren van verbintenissen  ISBN: 978.90.8840.081.0  uit .  Ik coach mensen in relaties, herken waarde van lichaamstaal, erken het harte belang en geef trainingen in autonomie en eigenwaarde. Hoe werkt vrijgeven? Wat
is verbinding? Hoe blijft onze eigenwaarde overeind in een relatie, ook als het
afstemmen niet altijd lukt?

Info: www.beweegreden.org en Agenda ook van de lezingen
https://www.diadans.nl/agendaparticulier.php

Video’s: Geheim
minnaarschap maar niet stiekem

woensdag 2 januari 2019

Video Alfa mannen en vrouwen "Geheimminnaarschap maar niet stiekem" video 5 I...Voor onze kaas heeft de boer veel koeien nodig , die drachtig zijn geweest. Bijna elk jaar een kalf maakt dat de melkproductie op gang komt. Ook hier geld de meeste stierenkalfjes zijn na vetmesting direct gedoemd tot de slacht. Alleen het beste mannetje wordt volwassen en gehouden voor zijn zaad. Idem dito met geiten schapen die voor de melk gehouden worden.
Zo zijn er bij de mensen mannen en vrouwen die uitsteken boven het gemiddelde in hun schoonheid of talent. Zij met de X factor, die menig harten doen smelten en mensen bekoren met hun veelzijdige talenten. Het mooiste, liefste, sexy meisje van de klas, of de slimste sterkste of wijze charmante jongeheer, zij worden altijd door meer mensen begeerd.
Ja de alfa man of vrouw wordt mikpunt van meerdere harten en ogen die wat willen. Zij moeten zich maar verhouden en niemand kwetsen met hun keuzes. Ben jij samen met een alfa man of alfa vrouw ben je zogezegd gezegend met voorspoed voor je kroost en huis en haard. Het kan wel zijn dat deze charmante getalenteerde mensen zich zeer breed en intens inzetten in de wereld . Het zullen niet standaard mannen of vrouwen lekker thuis op de bank types zijn. Deze zeer aantrekkelijke geesten zal je vaak mogen delen met de wereld en soms zelf met meerder partners. Dat is voor sommige mensen goed te doen. Met je van nature een jaloers type, een Hera (echtgenote van Zeus ) kan je dit niet goed verdragen, vreet het je van binnen op, dan kies vanzelfsprekend niet een alfa man of vrouw als partner.
http://www.beweegreden.org/minnaarsch...

DANS onderzoek met Anneke Wittermans www.diadans.nl

evenszin activeren, eigen beweegredenen bouwen Je maakt zelf de keuze om bewust die stappen te zetten, die verfijning in te studeren, di...