zaterdag 4 juli 2020

46 Diadansles Puberpret Flirten hoe doe ik dat en WAT DAN?

Flirten hoe doe ik dat en WAT DAN ?

Focus; lichaam voorbereiden sappig maken.
O, oh ik wil zo graag ......
Tegelijkertijd de kunst om intact te bllijven en trouw aan mezelf

voorstelling Roep van Innana - Puberdans
educatie; feestje in mijn lichaam bouwen

Anneke Wittermans

Ook dansen aan zee met volwassene www.diadans.nl
https://www.youtube.com/watch?v=W9BTy...

46 Diadansles Puberpret Flirten hoe doe ik dat en WAT DAN?


maandag 22 juni 2020

Nehalennia, vergeten vrouwenerfgoed hervinden in motievenNehalennia vergeten vrouwenerfgoed Verhalen en Herinneren

OORSPRONKELIJKE VROUWEN WIJSHEID LIGT IN ONZE GENEN OPGESLAGEN

Dansend vertelt Nehalennia haar verhaal aan mij en dansend kan ik iets van haar betekenis vormgeven. Haar verhaal vertelt mij van belangen, van verlangen, van herhalen, van waarborgen, van telkens weer opnieuw geboorte geven en van immer in de al-tijd zijn. Via dans en lichaam, keer op keer in herhaling, schil voor schil opent de betekenis van Nehalennia zich in mijn leven.
Mijn eerste dilemma toen ik in 2004 over de Godin Nehalennia wilde schrijven was, hoe vertel ik in zwart witte letters, in nullen en enen, haar verhaal. Het zwart op wit, causaal en rechtlijnig geordend betoog dat kennen we, herkennen we en kunnen we lezen. Zodra een verhaal gesponnen of geweven wordt, waar herhalingen ons toestaan dat we van de ene laag naar de andere glippen, lijken we te dwalen. Juist dit dwalen, dit reizen, dit niet weten, het toestaan dat er vragen komen. Het herhalen brengt verhalen zoals in de oude orale tradities. Juist het niet compleet zijn en niet de oorzaak en gevolg als leidraad nemend, is de kunst van vrouwen vertellingen, verhalen in spiralen: het vraagt een meesteres van de taal. Kan ik je meenemen op mijn vleugels naar herstory (haar verhaal)? Ik dans, dicht, ontdek, dwaal, ontmoet en verwonder. Volgen kun je me vaak wel en soms niet, ik verlicht en verschijn: wellicht word je wakker in je eigen verhaal. Herstory ver-haalt oude vrouwen wijsheid, die in onze genen opgeslagen ligt. Het vraagt van ons een andere staat van zijn, van gewaarworden, ervaren, achter sluiers schouwen, van verborgen wijsheid opdiepen, van ver-tellen. Het vraagt van een ieder om in een proces te gaan, zelf naar het lichaam te luisteren en van daaruit waarachtig te zijn en in het licht te gaan staan.
Nehalennia’s verhaal speelt nog altijd een rol in elke vrouw van nu.donderdag 18 juni 2020

43 Diadans les op Matralia 11 juni - Navel, borduren van motieven.

Matralia 11 juni een Romeinse feestdag voor vrouwen die geen kinderen gebaard hebben , Zij geven hun levensenergie anders vorm. Graag herinneren vandaag we de autonome vrouwenbeelden die ons stimuleren in de betekenis van autonome authentieke belangrijke vrouwen in ons vergeten #vrouwenerfgoed. . In Europa Slangengodin, Catal Höyuk en Hacilar, verhalen van Nevelen van Avalon , Morgan maar ook hier in Nederland met @Nehalennia en @Tanfana

Een Diadansles- De dans van de Navel en de betekenis van het in borduren van motieven in het familie kleed. Van oudsher borduren dochters hun trouwuitzet met spreuken voor een welvarend huwelijk en dat wil vaak zeggen vruchtbaar. Vruchtbaar leven hoeft niet altijd aan kinderen gekoppeld te zijn.

De Navel is het (lit)teken van dat we geboren zijn. In de navelstreng zit stamcellen waar we uit zijn opgebouwd. Het is onze eerste voedselbron en onze verbinding met de placenta, en de moeder. Borduren was van oudsher het inbrengen van betekenisvolle wensen of intenties. Met deze dans borduren we betekenis in de dans.
Suzan van der Voort danst mee op deze 11 de juni en zingt een lied vaan Nehalennia

Meer is te vinden op diverse video's hieronder over Nehalennia en Tanfana , de facebook pagina van Nehalennia pf op www.beweegreden.org VergetenVrouwenErfgoed.

Anneke Wittermans en Suzan dansen 11 juni 2020 voor Matralia op verschillende plaatsen er zijn verschillende video's gemaakt.

www.beweegreden.org en www.diadans.nl voor meer informatie

zondag 14 juni 2020

Matralia11 juni Romeinse feestdag voor vrouwen die anders creëren dan ba...

Miskramen, abortus zijn alle eeuwen de bijna onbesproken rouwprocessen van de vrouw. Jouw grootmoeder kan gedacht hebben, laat het baren godsnaam stoppen, zoveel verdriet van de niet gekomen kinderen, kan ik niet dragen. En dan 2 generaties verder komen de kinderen niet vanzelfsprekend. Deze performance gaat over het verdriet van de kinderen, die eerder zijn gegaan dan de moeders achter  haar. In de buik of later als kind heel vroeg sterretjes geworden. 


Met ’Ode aan de laatste van de vrouwenlijn’ eren we vrouwen die geen bloedeigen kinderen ter wereld hebben gezet. Juist deze laatste lijners betekenen en hebben altijd veel betekend voor de gemeenschap. Zij waren nonnen, leraressen, verpleegsters of wetenschappers, dichteressen, danseressen of vrouwen van genoegens. In dit filmpje de vrouwen die zorgen voor een goede Overtocht, kraamverzorgsters of stervensbegeleiders, vrouwen die helpen met oversteken zoals Nehalennia, vrouwe van Schouwen en Tanfana van de Tankenberg en Externsteine
Matralia en of Matuta de godin van het morgenlicht. Feestdag universele moeders Matralia (11 juni) is een feestdag voor vrouwen die biologisch kinderloos zijn, maar die wel geestelijke en symbolisch kinderen op de wereld zetten door met al hun ideeën, hun inzet en hun energie de wereld beter te maken. Matralia of Matuta is een Oud-Italiaanse godin van de ochtend en het morgenlicht. Bij het roodgekleurde dageraad bracht ze dagelijks de zon voort en begeleidde hem op zijn reis door de hemel. Ze was tevens de beschermster van de pasgeborenen zoals ook Tanfana kindertjes begeleidden . Ze was ook godin van de zee en de haven. Zoals ook Nehalennia is, godin van de ee is. Aan Matuta werd geel gebak geofferd, testuacium ('potgebak'), dat werd gebakken in een aarden pot. De eerste gebeden van de vrouwen gingen uit naar hun neven en nichten, en dan kwamen hun eigen kinderen(wens) aan de beurt. De vrouwen brachten een offer van bloemen, en ze droegen de kinderen van hun verwanten, om de bescherming van de godin te vragen.
Anneke Wittermans: poëzie en choreografieën,
Suzan van der Voort: compositie en zang.
Matralia11 juni Romeinse feestdag voor vrouwen die anders creëren dan baren Video 3 in het bos #Epe

woensdag 3 juni 2020

Obiero met de stroom mee Diadans lesObiero geeft tijd om te luisteren naar de stroom, het kabbelen van water. Neem de tijd voel de stroom, luister naar de beweging en vind vormen die welzijn dragen.

Ayub Ogada inspireert me . Zijn CD die ik uit het rek viste ergens in de periode 1992-1996 inspireert en blijft me boeien. In al de 25 jaar erna heb ik gezocht waar Ayub meer zijn composities zingt ( Celtic CD en NBlazers Essemble) . Musici kunnen me naar andere sferen brengen en me uitnodigen dansen te choreograferen. Dit nummer is tijdloos mooi elke keer weer, wakker in de voeten anders val ik bijna dansend in slaap. Juist dat enen moment van oprichten scherp en verfijnt houd me wakker en alert.


Ooit zongen we op Keta 1998 om de armen in te studeren 'Hij kijkt om het hoekje, daar is hij niet! Hij zit aan het fruit" en hebben enorm gelachen sindsdien zing ik soms deze tekst tijdens het instuderen.

dinsdag 12 mei 2020

TUSSEN REGELS DANSEN: De Ziener Schouwer Vlinder; 9 Aspecten om te exce...

PROCES 6: GEWAAR ZIJN EN SCHOUWEN
Toonbeeld ; De Ziener Schouwer Vlinder Transatlantische Dwaalgast

Respect voor mensen die buitengewoon zijn, die anders waarnemen, die zich niet direct kunnen aanpassen of handhaven in de wereld die we ‘normaal’ vinden. ‘Normaal’ naar maatstaven die wellicht allang niet meer gelden, maar zo hebben we het altijd al gedaan.
Waar eeuwenlang een ieder met afwijkend gedrag en afwijkende waarneming buiten de maatschappij werd opgeborgen, of platgespoten, hebben zij een ander verhaal te vertellen. Zijn het wellicht de zieners die veel fijnzinniger zijn afgestemd? Zijn hun orakels, die niet in het geijkte plaatje passen, wel flarden van de toekomst? Sommige laatste lijners zijn wellicht anders geaard, staan anders in het leven, bewandelen een pad misschien wel veel meer toekomstgericht dan we kunnen vermoeden.

In dit aspect TUSSEN DE REGELS DANSEN zijn de vragen
Wat is in mijn reis in de onzichtbare weefsels waarlangs ik mijn eigen weg ontdekt?
Heb ik sporen van onzichtbare tekens , synchroniciteiten etc. die mij sturen of begeleiden op mijn pad.?
Wat is mijn vermogen in dit mysterie van zien, horen en waarnemen ?
Hoe ondersteun ik een ander die anders ziet?
Wat is in mij mijn mysterieplek?


Erken ik deze mijmertijd, schemergebied ook als valide, terwijl ik ook weet dat het niet materieel zichtbaar is?
Schenk ik er aandacht aan die mystieke schouwende wereld en geef ik het waarde ?

Vraag voor de komende dagen , als je wilt schrijf een verhaal
Wat is het beste wat mij kan overkomen ?

www.beweegreden.org www.diadans.nl Anneke Wittermans

zondag 10 mei 2020

De Visionair en Detaillist 5 de Toonbeeld van laatste lijners

9 aspecten om te excelleren - Ode aan de laatste van de vrouwenlijn Video 7 over Toonbeeld 5


VOOR ALLE DOCHTERS - of je nu moeder bent dochter oma , zus of kleindochter= ODE AAN DE LAATSTE VAN DE VROUWENLIJN
Van elk toonbeeld kunnen we leren, van het proces en zienswijze. Van de Visionair leren we het geheel te overzien en zetten we stap voor stap om dit beeld waar te maken

Zij handelen naar eer en geweten, zorgdragend met visie en oog voor detail . Door hun vermogen om voorruit te zien verrichten zij vaak een verantwoordelijke taak. Soms voelen zij zich belast met het zuiveren van het familie leed ; wij realiseren ons niet altijd dat zij nu juist de ballast ruimen voor de familie, waar alle andere zusters en nichten van de familie van mogen profiteren. In onze tijd is het mogelijk om via trainingen, therapieën, persoonlijke ontwikkeling, de ongemakken van de erfenis te leren dragen of gratie te verlenen aan dat wat onfortuinlijk in onze bloedlijn leeft.

Deze goed doordachte en weloverwogen vrouw zegt pas ja, als ze de consequentie kan overzien. Zij wordt daardoor regelmatig onjuist beoordeeld als saai en twijfelaar, terwijl juist zij de verantwoording van haar besluiten ten volle beseft.

www.beweegreden.org
Anneke Wittermans

woensdag 6 mei 2020

4 mei 2020 dansen om de gestorvene te herdenken. Dansen voor Vrede #Epe4 mei 2020 Dansen om de gestorvene te herdenken.

Wij kennen al 75 jaar vrede dat is een kostbaar goed. Vanaf februari 2019 onderzocht Anneke Wittermans van Stichting Beweegreden mogelijkheden voor de viering van 75 jaar Vrede in 2020 . Zij startte een samenwerkingsproject met Duitse vrouwen uit Regensburg en Osnabrück. Om gezamenlijk 75 jaar Vrede te vieren. Het boek Vrijgeven, vieren van verbintenissen, die zij in 2012 heeft uitgegeven, vertaald zij momenteel in samenwerking met Duitse collega’s in het Duits, Freigeben, ein Geschenk für Friede. Nederland viert elk jaar 5 mei Vrijheid. Duitsland viert dit nimmer. 1945 eindigde de oorlog voor Duitsland pijnlijk, zeer veel steden waren gebombardeerd door de geallieerden en zij moesten capituleerden. De generaties daarna in Duitsland dragen de wond en tegelijkertijd door het verleden belast werken zij continu aan kwaliteit.
Het talent van Duitse mensen en producten is dat zij met hun nauwgezette natuur kwaliteit willen waarborgen. Wij in Nederland hebben de afgelopen 75 jaar vaak gekozen voor de Duitse kwaliteit. De erkenning van deze standvastige inzet om in de wereld kwaliteit te waarborgen komt Duitsland toe.
Na 75 jaar is het van belang om Vrede gezamenlijk te vieren met niet alleen de geallieerde maar juist ook met ons buurland. Kwijtschelden is een woord welke de Duitse taal niet kent, (zij kennen alleen het begrip Schuld Erlassen.) Wellicht kunnen we nu samenwerken en elkaar danken voor de waardevolle 75 jaar vrede die we allen hebben ondervonden. Mede door de inzet van het behoedzaam handelen van de naoorlogse generatie.
Door Quarantaine vanwege Covid19 kunnen we elkaar niet over de grens ontmoeten om een wederzijdse performances aan te bieden in Duitsland en Nederland. Anneke Wittermans heeft samen met de zangeres Suzan van der Voort een aantal performances uitgevoerd (eerder dansten zij op 18 en 19 april bij de Boskamp en Klaarbeek in Epe) en nu met 4 en 5 mei 2020 op verschillende locaties o.a. Kuipersheem en de Boskamp en bij het monument in het Sweerts de Landas-Park-park. Zij dansten zonder publiek en hebben een eenvoudige opname gemaakt. Deze zijn te zien op Anneke Wittermans Youtube kanaal.

Anneke Wittermans en Suzan van der Voort zang van www.beweegreden.org

dinsdag 5 mei 2020

5 mei 2020 dansen als dank voor 75 jaar Vrede

75 jaar Vrede, kunnen we dit jaar dit samen met Duitsland vieren? Met deze vraag sinds 2019 groeide het verlangen om optredens zowel in Nederland als Duitsland te verzorgen. Het Covid 19 vraagt ons allen thuis te blijven. Juist de mensen van de oudere generaties hebben zich ingezet voor deze 75 jaar Vrede. Juist nu is daar geen Vrijheid vanwege het Corona virus , waar de oudere generatie veel thuis blijft. Op verschillende locaties o.a. Klaarbeek , Boschkamp en Kuypersheem hebben we vandaag en eerder 18 en 19 april bevrijding Epe gedanst . Om Vrede en vrijheid te vieren. Hier een korte video van de voorstellingen van 5 mei. Gekozen is om zowel in het Nederlands en Duits een lied te zingen.
Anneke Wittermans (Dans dichter) en Suzan van der Voort (dans en zang)
www.beweegreden.org

zaterdag 25 april 2020

Diadansles #stayhome#withme leven in overvloed- pret en plezier . Les vo...Diadans les met pret en levenslust,
#stayhome#withme #Workout

Vervolg op les stuiter voet
FOCUS- Thuis komen in eigen lichaam
Leven in overvloed
genieten van de weldaad van energie
vervolg van basis stap 4 Stuiter stapStap en stuiter, een opwekken pulseren stap. De kracht van stap en stuiter geeft een dynamische dans . Opkomen, humor, verrassen , gek doen , Dit komt vaak voor in Afrikaanse dansen, deze opwaartse levendige tred. Het visualiseert en doet het bloed sneller stromen, vitaliseert en maakt levenslustig.

Voor het proces van Leven in Overvloed 1 ste aspect van de 9 toonbeelden om te excelleren, geeft deze dans een impuls te genieten van alles wat groeit en bloeit en de activerende werking van dansen in een ritme . Voor de gevorderde danser
Anneke Wittermans www.diadans.nl

woensdag 22 april 2020

Diadans les Passie en Levenslust

Focus; Thuis komen in de Ik-kracht en vuur-kracht- Inspirator

'Passie en Levenslust en levensvuur.'
de Inspirator die ons aanmoedigt ten volle te leven.

Ik dien de diepte
De diepte van de aarde
In eer bied ik haar de hemel aan
Zaai alsdank het stof der aarde
In de sterren nacht
                           
Anneke Wittermans 2004

De dans muziek Myriam Makeba 
Voor project 9 aspect om te excelleren Geschikt voor alle niveaus -
www.beweegreden.org www.diadans.nl


Fijn als je deze video een duim geeft hier of in youtube en haar deelt met andere vrouwen, dochters , moeders , grootmoeders .....

maandag 13 april 2020

Diadans- ontboezemingen over hartenkracht beginners en gevorderden dan...

In het Diadans project 'Mammae het voedende principe" hebben we dansen ontwikkeld om het boezem gebied te versterken. De boezem is de voorkamer van het hart. 'Wat me niet voedt houd ik liefde vol op een afstand. zodat ik ruimte maak voor mijn hart en de liefde die ik geven en ontvangen wil. Deze dans ondersteunt dit besef en helpt ons herinneren het belang om het hart gebied schoon te houden en ons te laten voeden en inspireren door de melkwegstelsels.
Ook deze dans kun je dansen in elke huiskmaer en geeft ons ruimte te ademen en thuis te komen in eigen lichaam

donderdag 9 april 2020

Introductie video Thuis dansen met Diadans 2020In de Diadans les is er alle tijd om juist de fijne kneepjes van de dans bewegingen in te studeren. Al zingend, voegen we telkens een ander aandachtspunt toe. Zo wordt een basis stap dansant. Nu we in de positie zitten van #StayHome#Withme ben ik diverse basis huiskamer dansen aan het filmen. Zo kan een ieder thuis op een vierkante meter zich bekwamen in het dansen, in de souplesse, verfijning en stroomlijnen. Deze video's duren slechts 3 a 6 minuten, waar de kijken het begin , het voetenwerk , bekken werk en soms ook het handwerk kan zien en oefenen. In een les nemen we dan 2 uur de tijd om zoiets in te studeren, en vaak de eerste keer dat je een dans leert, gaan wellicht de voeten en misschien de heupen. Juist de individuele aanwijzingen en nuanceringen die ik als docent dan aan kan brengen in de basis maakt dat niemand zich verveelt. Neem je tijd en oefen , kom thuis in beweging, kom thuis in je eigenlijf met dans. Oefen de basis dan kunnen we van de zomer heerlijk genieten van het dansen aan zee. www.diadans.nl

woensdag 8 april 2020

Diadans basis stap 6 fijne heupbewegingen geschikt voor gevorderden #Sta...

Diadans Het geheim van de dans , zit vaak in voetenwerk en heupbewegingen. Juist door deze eenvoudige basis stappen geregeld te oefenen ontdek je je eigen sensualiteit en souplesse. Je komt thuis in je eigen lijf. Mocht je elke week zoiets oefenen zal je ontdekken hoeveel vrijer je dansen kan en hoeveel meer plezier in de kleinste bewegingen. Dit is een gevorderde les. Anneke Wittermans geeft les in #Amsterdam, #Utrecht #Groningen Arnhem, en zomers aan zee #Katwijk #Bergen #Domburg en op de eilanden.

Vervolg op deze basis hier in de zaal
https://youtu.be/Fel2SF_SqPY
#Stayhome#Withme

maandag 6 april 2020

Weldoener en Verzamelaar, Toonbeeld 1 van de 9 aspecten om te excelleren...

Genieten van de natuur die ons omringt. De aarde schenkt in overvloed aan zaad en mogelijkheden. Mijn overvloed deel ik grag met mensen die het minder breed hebben. Graag neem ik projecten, mensen dieren onder mijn hoede , of ik adopteer een zielig plantje , die ik weer laat opbloeien.

DE AARDE GEEFT IN OVERVLOED -Abundance, de dans van overvloed
Zoals de aarde geeft in overvloed, zo wil ook ik mijn leven delen in overvloed. Zoals
de planten ruimschoots van zaad zijn voorzien, in de hoop dat zij ook in een volgend jaar zullen voortbestaan, zo wil ik mijn rijkdom delen. Er is altijd veel meer zaad dan er ruimte is om te groeien. Behalve nu terwijl ik me tegoed doe aan pitloos fruit. Fruit dat in zichzelf geen pit draagt en zich niet via pitten, het zaad, zal kunnen voortplanten. Ik als westerling houd me bezig met het beschermen van de uitstervende flora en fauna.

Tegelijkertijd besef ik nog niet dat ik zelf, of stammoeders van mij, een uitstervend ras zal zijn. Ik ben de laatste van de lijn en ik voel me geroepen om van betekenis te zijn voor anderen. Tk wil een weldoener zijn.

De uitstervende bloedlijn waar ik nu de beste vruchten van kan plukken, proeven en bewaren.

46 Diadansles Puberpret Flirten hoe doe ik dat en WAT DAN?

Flirten hoe doe ik dat en WAT DAN ? Focus; lichaam voorbereiden sappig maken. O, oh ik wil zo graag ...... Tegelijkertijd de kunst...