vrijdag 8 december 2023

12 heilige nachten: een gelegenheid om voormoederveld te verschonen -Ode aan de laatste van de vrouwenlijn

 Ode aan de laatste van de vrouwenlijn
-Laatste lijner in het licht plaatsen

-SintLucia legende, zij weigerde te trouwen, wilde eeuwig maagd zijn
-12 bespiegelingen voor de 12 heilige nachten, het licht keren in de laatste van de lijn 

Mysterie van de vrouwenlijn
De lijn van voormoeders is nog nimmer onderbroken en gaat helemaal terug naar de eerste oermoeder. De laatste van de vrouwenlijn hecht de vrouwenlijn af, kiest een leven met andere zingeving, zij kan de vrouwenlijn bevrijden. Laatste lijners pionieren een ander leven.

Kan ik de vrouwenlijn bevrijden, verlichten uit haar eeuwige keten moeder/dochter?Het benoemen van de namen en talenten van mijn moeder, onze voormoeders, werpt nieuw licht op mijn eigen bestaan. De voormoeders hebben geïnvesteerd in mijn bestaan, zij hadden in hun tijdsspanne zelf minder vrijheid en geen keus over moederschap,  kinderen baren was traditioneel vanzelfsprekend en essentieel voor het voortbestaan. Het leven van onze voormoeders was complex, ziektes, kindersterfte, moeders die in het kraambed stierven, armoede en honger. Dat maakte het leven niet eenvoudig. Het is best mogelijk dat de voormoeders wensten dat het kinderen krijgen zou stoppen. De laatste lijner die nu leeft, is opgegroeid met wellicht de veronderstelling: opgroeien, trouwen en kinderen krijgen. Nu leven wij in een andere tijd met andere mogelijkheden. De laatste lijner leeft met keuzes, heeft beschikking tot voorbehoedsmiddelen, kan economisch zelfstandig leven. Zij bezint zich, bouwt haar leven langs andere maatstaven, zij vernieuwt de zingeving van het leven en heeft nieuwe beelden. Als kinderen niet komen kijkt zij opnieuw naar haar leven.  

Elk mens is uniek. Elk leven, spirit en ziel zijn uniek. Het lichaam is een levenslange permissie, geschonken bij de conceptie, toen de eerste eicel en het spermatoïde samensmolten. Mijn moeder kiest mijn vader om zijn unieke potentie en vitaliteit. Mijn vader verkiest de unieke bedding van mijn moeder voor haar draagkracht en levensenergie. Hun samengaan maakt mogelijk dat ik met mijn leven een nieuwe potentie aan de vrouwenstamboom toevoeg.
De eicel waaruit ik geboren ben, droeg mijn moeder al meer dan 27 jaar in haar ovaria, voordat zij met mijn vader vree om mij te ontvangen. In haar baarmoeder, eicel met  cytoplasma, ben ik gedragen en gevoed door de placenta,  omringd in haar water draag ik voormoeders informatie in mijn mtDNA. Genetische DNA ontvang ik van beide ouders met evenveel chromosomen. Het sperma wordt vers gemaakt, is niet ouder dan 3 weken en is droog materiaal, puur genetisch. Mijn vaders moeder mtDNA zit net achter de kop van het zaad, bepaalt de snelheid van zijn zaad, de staart en het mtDNA breekt af bij de conceptie. Snelheid factor voor vruchtbaarheid van zaad.

Alle vrouwen van de vrouwenlijn hebben in hun ovaria de eicellen gedragen waaruit onze voormoeders geboren zijn, zij vormen een doorlopende ketting van levensenergie (gegenereerd door het mtDNA). Het mtDNA, de energiefabriek van alle cellen ontvangen we voor 99,9% van de vrouwenlijn. Het mtDNA genereert energie om te functioneren, om te manifesteren. Dit komt via de vrouwenlijn. Kan ik sporen vinden in mijn bestaan, waarvan ik oplicht, waar ik in een vrije energie flow terecht kom? Is dit wellicht in wezen ook leef-plezier van mijn voormoeders? Het herinneren waar deze vrije energiestroom zich laat zien, is wellicht een signaal van leef-energie van de voormoeders.

 


Overdracht via licht  bevrijdende positie van de laatste lijner 
Eeuwig is de lijn van voormoeders
nog nimmer onderbroken.
In haar water draagt de vrouw
informatie van alle generaties.
het weten vaart in mijn schoot.

Ik, als laatste in de lijn,
zet mezelf in vuur en vlam,
reinig de stam.

nu de lijn stopt,
leeft in mij de urgentie
de traditie te bevrijden,
het beste te verfijnen.
mijn eigen spoor te vinden. 

in het brandpunt sta ik.
ik transformeer, breng licht en loutering.
toon de bloei van mijn leven
als een schoon geschenk,
wat ik de wereld aanbied.

 Anneke Wittermans 2007
Suzan van der Voort zingt 

Onderbelicht of overbelicht

In de afgelopen eeuwen hebben de laatste lijners in de schaduw van mensen met kinderen gestaan. De laatste in de lijn positie is onderbelicht. Kleinkinderen zijn zo wonderbaarlijk, zij krijgen alle aandacht en trots. Grootouders stralen als er een nieuw licht aan hun leven wordt toegevoegd.

Moeders zeggen bij de training Ode aan de laatste van de vrouwenlijn: mijn dochter voelt zich niet in de schaduw staan, zij heeft hier geen last van. De moeder komt de week daarna terug met: ik heb met mijn dochter gepraat, wat een verhelderend gesprek. We hebben elkaar echt gesproken, we hebben gelachen en gehuild. Ik wist niet dat mijn dochter regelmatig gebukt ging onder de non communicatie van kinderen krijgen of niet krijgen. Ik hoorde nu pas haar pijn, het oncomfortabele verzwijgen, niet kunnen spreken over toekomst zonder of met kinderen,  bovendien het niet zichtbaar kunnen zijn in haar maatschappelijke successen. Waar mag ik trots op zijn? vraagt mijn dochter zich af.
Evenzo kunnen moeders het onstuimige vitaliserende proces van grootmoederschap ontberen. Zij kunnen het gesprek nalaten over hun verlangen te spreken om de tinteling van de vernieuwing door de komst van kleinkinderen te ervaren.


Overbelicht

Soms wordt het leven van een laatste lijner overbelicht. De pijn of het ongemak, het niet kunnen aanzien van de ongewisse toekomst, maakt de omgeving van de laatste lijner voorzichtig. Zij zien het andere leven, met alle ongemakken. Dit is ingewikkeld om aan te zien voor o.a. ouders. De schelle werkelijkheid kunnen zij niet verdragen, dus wenden zij hun ogen af. Zij zien het quasi onbezorgde vrije leven aan de buitenkant en vinden dit aspect van geen kinderen krijgen in hun diepste zielenroerselen schrijnend (en wellicht egocentrisch). Hierin vergeten zij dat de laatste lijner zichzelf regelmatig moet opbeuren.

Terugkerende vragen naar zingeving

Laatste lijner vraagt zich af: wat doe ik ertoe? Wat is de zin van mijn handelingen? Ik besef dat ik mezelf mag erkennen en waarderen, mijn eigenwaarde eruit lichten en tonen! Ik hoop dat mijn ouders mij kunnen zien, erkennen dat ik gelukkig ben met waar ik nu sta, dat ik mooie ontmoetingen heb, bijzondere gesprekken, buitengewone vriendschappen.

Het lijkt wel of mijn ouders zich dit niet kunnen voorstellen. Ik wil graag dat ze me zien en mij erkennen. Hoe ik het ook probeer te vertellen, meestal hebben ze er geen oren naar. Of ze zeggen als ik trots mijn successen benoem: pas op weldra loop je naast je schoenen!

Kan ik het licht en het verfrissende, bloeiende leven zijn om de vrouwenlijn te bevrijden?

Kan ik mijn leven positief in het licht plaatsen?

Langzaam leer ik me verzoenen met het leven. Daarin de steun ervaren van mijn familie vraagt communicatie, respect en hercoderen van eerdere beelden. Laatste lijners herstellen zich van allerlei ongemakkelijke situaties, waar de meeste van hun dierbaren geen weet van hebben. Het leven is niet maakbaar, kinderen kun je niet nemen, zij komen als een geschenk of opgave. Iedereen wil wel in het volmaakte plaatje terechtkomen, maar de meeste mensen geven het leven uiteindelijk een andere invulling.

 

In mijn eicel
is potentie aanwezig.
in het Ei-Gen spreekt de oermoeder
mijn leven in
zij stempelt mijn bestaan.

In de stroom van het leven wacht
de investering van de voorouders.
als een kompas geeft het sturing.
het wijst mij de weg.
ik laat het me toevallen
wat de voormoeders klaargelegd hebben.

van daaruit ontdek ik
nieuwe verbanden.
die ik mee weef in mijn zijn
tot aan een nieuw begin

 Anneke Wittermans juni 2016

Vrouwen die de laatste van de lijn zijn schenken vrijwillig

De laatste in de lijn kan een bijzondere invloed hebben op de kinderen in haar omgeving. Juist omdat het geschenk, de aandacht en de betrokkenheid door haar vrij gegeven en vrij ontvangen kan worden. Zij geeft niet via het water in de cellen haar invloed. Haar overdracht is zowel bij het geven als nemen vrijwillig. Terwijl moeders aan dochters automatisch hun invloed overdragen, binnendoor via de eicel, kunnen deze vrije vrouwen een toegevoegde waarde aanreiken voor de kinderen in hun omgeving (denk aan adoptie, onderwijs, zorgtaken, buren, neven en nichtjes.)
Traditioneel worden randen mooi afgewerkt met extra aandacht zoals we dit kennen van de klederdrachten en kanten randen van kleding uit vorige eeuwen. Uren van verfijning worden hieraan besteed.
Zo hechten de laatsten van de lijn de bloedband van de vrouwenlijn af: ze verfijnen de rand met fijn geklost of geborduurd kant.

Anneke en Suzan geven trainingen en lezingen voor laatste lijners, dochters, zonen en moeders om deze specifieke processen handvaten te geven
Anneke Wittermans Youtube Diadans  diadans@planet.nl 06-15081719
Suzan van der Voort
Youtube zang  (heeft de gedichten van Anneke gecomponeerd tot liederen)

www.annekewittermans.nl
Vrijgeven, vieren van verbintenissen IBSN 9789088400810
Ode aan de laatste van de vrouwenlijn Erken latente talenten ISBN 978 90 830700 7 0     8-3-2023


Een boek voor dochters, zonen, moeders en grootmoeders.
Hardcover, full colour, 320 pagina's, met gedichten, vragen, teksten en anekdotes en kunstzinnige beelden.

Boek bestellen: maak het bedrag over op IBAN  NL84INGB0003768025 tnv A.S. Wittermans
met vermelding van naam en adres en stuur een mail 
diadans@planet.nl bij verzenden adres postcode plaats
€28.- (exclusief verzenden €7,- NL )= €35.-
Boek versturen naar België, Frankrijk of Duitsland €9,-  €9,90 met Track en trace

 


Midwinter het feest van het terugkeren van het licht

Sint Lucia legende:, zij weigerde te trouwen, wilde eeuwig maagd zijnHet Luciafeest wordt gevierd op 13 december, de naamdag van SintLucia. De heiligenleven van SintLucia staat vol met aan haar toegeschreven wonderen. De naam Lucia komt van het Latijnse woord voor Lux wat licht betekent: doordat de juliaanse kalender drie schrikkeldagen per vier eeuwen teveel telt, verschoof de kortste dag langzaam naar voren, zodat deze vanaf de 14e eeuw niet op 21 december, maar op 13 december viel en daarmee precies samenviel met de feestdag van SintLucia. De legende van SintLucia: zij wilde zich niet conformeren aan een huwelijk. Haar straf: werken voor een bordeel, weigerde Lucia en haar brandstapel vatte geen vlam. Een martelares is Lucia, die op wonderbaarlijke wijze bleef zien, zonder haar ogen. De heilige Lucia vertegenwoordigt de symboliek van de winterzonnewende: de overwinning van het licht op de duisternis.

De traditie in Zweden van het LUCIA FEEST is dat er vroeg in de morgen meisjes in witte kleding met een rode sjerp en met kaarsjes op hun hoofd het gezin en ouderen wekken en eten brengen.

 

Lichtlijnen verschijnen

Stralende sterren verlichten mijn pad
lichtlijnen verschijnen
ik luister naar het licht in mijn cellen
genen (MtDNA) glimmen en gloeien van energie

in de lichtstraal der voormoeders
geef ik gehoor en ben gevoed
het licht verbindt ons zijn

zeven generaties schijnen licht in mijn wezen
in hun luister sta ik te glimmen
de voorouders sieren als sterren aan het firmament

ik hoor bij deze stam
mijn antwoord op hun lichtlijnen
zijn mijn glinsterende genen
waarmee ik het bestaan erken.

als kleinkind straal ik mijn licht terug
als een fonkel verschijn ik in hun lichtstraal
de sterren sieren mijn bestaan

Anneke Wittermans 24-6-2022
Suzan van der Voort zingt 

Twaalf bespiegelingen voor de heilige nachten voor alle dochters, moeders, zonen en vaders.

In de drie midwinternachten wanneer de zon even stil staat kunnen we onze voormoeders herinneren, ons verzoenen en de verouderde beelden verhelderen en verschonen. Elke nacht staat voor een maand. Je kunt de opdrachten de komende 12 maanden uitvoeren.
De eerste nacht van de twaalf heilige nachten is de Moedernacht.

1.      Herinner mijn moeder, oma, overgrootmoeder, schrijf van deze voormoeders de  volledige namen op. Plaats indien mogelijk een foto of een bidprentje. Maak een bedding van liefde: ik dank de investeringen van de voorouders die mijn leven mogelijk hebben gemaakt. Ik maak ruimte in mijn hart. Ik verschoon en verhelder het beeld van mijn voormoeders, plaats hun investering in de stamboom in het licht.

 1. Brand een kaarsje of plaats een bloem/schelp, lichtbol, kristal bij de voormoeders.
  Beschouw de levens van de voormoeders, zie de complexiteit, erken hun vermogen om te overleven. Luister en hoor met mededogen naar de levens die mijn leven mogelijk hebben gemaakt. Herschrijf of hercodeer verhalen en beelden van de voormoeders om hen oprecht te erkennen in hun investering en hen te achten in hun bestaan. 
 2. Creëer. Kook of bak een favoriet recept van één van de voormoeders, herinner de smaak, tast, muziek, gesprekken, geniet van het herinneren van het voedende.  Nodig de voormoeders uit om dichterbij te komen.
 3.  Vorm. Beeld, schrijf, dicht, teken, borduur, schilder, waarin ik de voormoederlijn erken, roep hen aan om mijn kunstwerk te aanschouwen. Beschrijf: een talent, een kwaliteit of een schoon verhaal van mijn overgrootmoeder, grootmoeder, of moeder en erken een talent van mezelf. Zie hoe de talenten elkaar versterken of elkaar in goede zin uitbalanceren.
 1. Verwarm de verbindingen.
  Ik verbind me met de vrouwenlijn, nichtjes, zussen, tantes, moeders, oudtantes, oma’s, overgrootmoeders, sterrenkinderen met een gouden of lichtgevende draad .
 2. Plaats een foto van mezelf, erken mijn lichtkracht, creëer een gebaar/kunstwerk, dicht, schrijf, teken waarin ik mijn talent eer. Start, investeer in eigenwaarde-kapitaal.
 3. Zie de voorouders als lichtpuntjes in de sterren, zij stralen licht, sta toe dat zij mij zien en mij bijlichten. Ik maak mezelf stralend zichtbaar. 
 4. Dank en zegen de voorouders. Laat het beste mij toekomen.
 5. Ik besef dat elk levende ziel een sterretje op aarde is.
  Ik besef dat ik een sterretje ben, dat ik het bestaan kan verlichten.
  Zie wat ik kan doen om de situatie lichter te maken.
 6. Koester de draden van de vrouwenlijn. Ontmoet een ander en geef oprecht een compliment. Als het ontvangen wordt voeg ik dit geschenk van ontvangst toe aan mijn eigen-waardenkapitaal.   
 7. Verbonden met mtDNA van de voormoeders, de energiefabriek in alle cellen, ik erken de levensenergie en vier samen met mijn voormoeders dat wat ik hierin bevrijd!

 

donderdag 7 april 2022

Nehalennia vergeten vrouwen erfgoed, verhalen om niet te vergeten!

Nehalennia vergeten vrouwenerfgoed Verhalen en Herinneren  13 April 2022 20.00 AMS Zoom Dialoog 

OORSPRONKELIJKE VROUWEN WIJSHEID LIGT IN ONZE GENEN OPGESLAGEN

Dansend vertelt Nehalennia haar verhaal aan mij en dansend kan ik iets van haar betekenis vormgeven. Haar verhaal vertelt mij van belangen, van verlangen, van herhalen, van waarborgen, van telkens weer opnieuw geboorte geven en van immer in de al-tijd zijn. Via dans en lichaam, keer op keer in herhaling, schil voor schil opent de betekenis van Nehalennia zich in mijn leven.
Mijn eerste dilemma toen ik in 2004 over de Godin Nehalennia wilde schrijven was, hoe vertel ik in zwart witte letters, in nullen en enen, haar verhaal. Het zwart op wit, causaal en rechtlijnig geordend betoog dat kennen we, herkennen we en kunnen we lezen. Zodra een verhaal gesponnen of geweven wordt, waar herhalingen ons toestaan dat we van de ene laag naar de andere glippen, lijken we te dwalen. Juist dit dwalen, dit reizen, dit niet weten, het toestaan dat er vragen komen. Het herhalen brengt verhalen zoals in de oude orale tradities. Juist het niet compleet zijn en niet de oorzaak en gevolg als leidraad nemend, is de kunst van vrouwen vertellingen, verhalen in spiralen: het vraagt een meesteres van de taal. Kan ik je meenemen op mijn vleugels naar herstory (haar verhaal)? Ik dans, dicht, ontdek, dwaal, ontmoet en verwonder. Volgen kun je me vaak wel en soms niet, ik verlicht en verschijn: wellicht word je wakker in je eigen verhaal. Herstory ver-haalt oude vrouwen wijsheid, die in onze genen opgeslagen ligt. Het vraagt van ons een andere staat van zijn, van gewaarworden, ervaren, achter sluiers schouwen, van verborgen wijsheid opdiepen, van ver-tellen. Het vraagt van een ieder om in een proces te gaan, zelf naar het lichaam te luisteren en van daaruit waarachtig te zijn en in het licht te gaan staan. 
Nehalennia’s verhaal speelt nog altijd een rol in elke vrouw van nu. 

vrijdag 9 april 2021

Tender So tender Chariklo 18-3-2021

#Chariklo Song 
Tender So tender Chariklo Suzan van der Voort sings here at the Hunebeds in Noord Sleen Chariklo Spinning Grace Chariklo was a nimph and transform to a centaur she was the partner of Chiron Chariklo learns me to be tender Poem Anneke Wittermans 12-1-2021 Composition and vocals Suzan van der Voort 23-3-2021

donderdag 11 maart 2021

#CharikloChallenge in Vissen (1965 1966-1972)


#CharikloChallenge in Vissen (1965 1966-1972)

3 weergaven
11 feb. 2021
Chariklo in het twaalfde huis –Vissen (1965 1966-1972) Pisces Talent in eigen vermogen te geloven en dit serieus te nemen voor het geheel, ongeacht erkenning van buiten af. Geheime mysteriën behelzen meer dan ik kan vermoeden. Talent om mijn ego te verliezen; te kunnen surfen in dromen en voorspellingen. Talent om me in te leven in poëzie en kleurfrequenties. Me overgeven aan het leven. Weten dat ik het middelpunt zal zijn van mijn eigen besluiten, me realiseren dat ik soeverein ben en zorg kan dragen dat ik zelf een gevoel van eigenwaarde behoud. Me afscheiden om waar(-achtig) te zijn. De behoefte om een solide zelfgevoel te ontwikkelen, verbonden met het universele, met het goddelijke bewustzijn, waar creativiteit krachtig en veeleisend kan zijn. Anneke Wittermans september 2020 DE NARWAL De narwal (Monodon monoceros) is een arctische tandwalvis die behoort tot de familie van de grondeldolfijnen (Monodontidae).[2] De wetenschappelijke naam van de soort werd in 1758 gepubliceerd door Carl Linnaeus.[3] Het dier wordt ongeveer 4 tot 5 meter lang, waarbij de slagtand niet is meegerekend. De narwal is nauw verwant aan de witte dolfijn of beloega. De slagtand van de narwal is in de geschiedenis vaak als hoorn van een eenhoorn tegen astronomische bedragen verkocht. Met het uitsterven van de mythe van de eenhoorn, groeide de mythe van de slagtand van de narwal. Ontdekkingsreizigers stelden dat de slagtand gaten in dik ijs kon prikken en dat mannetjes-narwallen deze tand voor een zwaardgevecht om de macht gebruikten. In 1870 vertelde Jules Verne hoe een narwal schepen doorboorde. "Hij boort net zo makkelijk door een scheepshuid als een boor door een houten ton". Bij ongeveer een op de 500 mannetjes komen twee slagtanden voor; bij hen groeien allebei de tanden door.In 2017 verscheen een publicatie waarin werd gesteld dat de tand gebruikt wordt om vissen te verdoven zodat deze makkelijker gegeten kunnen worden

donderdag 28 januari 2021

11. #CharikloChallenge 28-1-2021 komt #Chariklo in #Aquarius


Chariklo Challenge Aquarus
Chariklo in het elfde huis / Waterman 1959-1965-1966 28-1-2021 Aquarius
Tag iemand waarvan jij denkt dat hij/zij deze training wel kan gebruiken.
Talent om verbanningen of vreemde vogels op te nemen voorbij het eigen veld, het denkvermogen aan te scherpen. Chariklo maakt me wegwijs in werelden buiten mezelf om. Deelgenoot zijn en samen genootschappen of clans vormen om gezamenlijke idealen een stem te geven. Het vermogen om mededogen te hebben voor de wereld om me heen, omdat ik in staat ben om mentaal het besef van eigenwaarde te behouden. Ik heb behoefte om over de randen van mijn huidige sociale structuur heen te kunnen kijken.
Cheiron (en Chariklo waarschijnlijk ook) werken met de subtiele resonanties van neurologische communicatie die niet alleen neurologische functies mogelijk maken, maar ook medische en helende kwaliteiten en specifiek technologieën die subtiele frequenties bevatten.
Cheiron (en Chariklo) worden geassocieerd met nieuwe medische ontdekkingen, uitvindingen en nieuwe technologieën of voorwaarden op het gebied van gezondheidszorg. Zij zijn vaak prominent geplaatst in de horoscoop van mensen die sleutelposities bekleden bij dergelijke ontdekkingen en van mensen die betrokken zijn bij de helende kunstwetenschappen.
Anneke Wittermans
Muziek keuze voor Rokia Traoré zij is Malinese in de traditie van Griots. Dat zijn families waar meester van klank en poëzie helende muziek maken.
Vermoedelijk is in jet watermantijdperk meer aandacht begrip en toepassing van helende effect van woonden en klank .
Chariklo in the eleventh house / Aquarius Chariklo 1959-1965-1966 2021-
Talent to include exiles or eccentrics. This can sharpen my thinking ability further than my habitual way. Also, Chariklo stimulates me to become familiar with worlds outside of my patterns. Chariklo encourages me to form societies, clans together to provide a foundation forgive voice to new ideas. Chariklo encourages the ability to have compassion for the world around me. It is now time to be able to look beyond the edges of my current social structure.
Chiron (and Chariklo probably as well) work with the subtle resonances of neurological communication that enable not only neurological functions but also medical and healing qualities and specific technologies that contain subtle resonances. Chiron and probably Chariklo also prove to be significant and associated with new medical discoveries, inventions, and new technologies or health care conditions; and they are often prominently placed in the horoscopes of people who hold key positions in such discoveries and of those involved in the healing arts.


Muziek keuze voor Rokia Traoré  zij is Malinese in de traditie van Griots. Dat zijn families waar meester van klank en poëzie helende muziek maken.  
Vermoedelijk is in jet watermantijdperk meer aandacht begrip en toepassing van helende effect van woonden en klank . 

12 heilige nachten: een gelegenheid om voormoederveld te verschonen -Ode aan de laatste van de vrouwenlijn

  Ode aan de laatste van de vrouwenlijn -Laatste lijner in het licht plaatsen -SintLucia legende, zij weigerde te trouwen, wilde eeuwig maag...